چهارشنبه 24 مهر 1398 16 صفر 1441 Wednesday 16 October 2019

.

.

.

استقبال از پروفسور علی اَرباش ریاست سازمان امور دیانت ترکیه و هیأت همراه

با استقبال دکتر سید احمد زرهانی؛ پروفسور علی اَرباش ریاست سازمان امور دیانت ترکیه وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

این سفر دو روزه به منظور تبادل نظر در زمینه های علمی و فرهنگی انجام خواهد شد.

 دکتر سید احمد زرهانی خاطرنشان کرد: ارتباطات و اشتراکات تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی از ظرفیت‌های مهم برای همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به ویژه در زمینه تعاملات علمی و آکادمیک است.

دوشنبه, 12 آذر 1397 09:59 تعداد بازدید 90